• Allt vanligare med läxträning online

    Posted on by rnn.yqe.

    Nästan alla föräldrar kan vittna om konfliktsituationer som allt för ofta uppstår när barnen vill ha hjälp med att träna på glosor, huvudstäder eller vad det är som lärarna har gett i läxa. Fördelen med att någon förhör är att man snabbt får svar på om man kan eller inte och någon som även lägger extra repetition på det man behöver träna extra på. Däremot är det lätt för barnen att låta frustratio…