Mer tid för annat

Tid är dagens hårdvaluta, vi försöker att planera bättre så att vi får mer tid över och vissa gånger så lyckas vi bättre än andra gånger. Allt går snabbare och snabbare men vi saknar oftast tid för att hinna med saker och ting.

Att lägga ihop vardagspusslet med sitt arbete är inte alla gånger lätt, det gäller att bestämma sig om man ska ta bort någon aktivitet eller lösa det på annat sätt. Städhjälp kan vara ett sätt att få mer tid över till annat. Stockholm är en av de orter där städhjälp utnyttjas till stor del, kanske mer än resterande Sverige.

Att hjälpas åt hemma kan vara ett sätt att få mer tid, om man gör en lista på saker som ska göras hemma och var och en får sina specifika saker som ska åtgärdas. Det kan vara att man under en vecka ser till att soporna bärs ut eller att man gör frukost var tredje dag kan hjälpa till att få en bättre balans hemma än om bara en gör allt hela tiden.

Samåkning med andra till träningar och liknande kan hjälpa till oerhört. Prata med andra föräldrar som ni vet åker till och från träningar om inte ni kan samåka och slippa skjutsa varje gång. Det kan göra mycket att slippa detta ett par träningar i veckan. Det gäller att hitta de där små detaljerna som tar onödig tid i från oss.

Sätt er ner som familj och skriv ner vad som tar mest tid för att komma fram till hus ni ska kunna lösa detta och få mer tid över till annat. Vi hoppas verkligen att ni får tid att sätta er ner för att läsa denna artikel för att få tips och råd på vad ni kan göra för att spara tid.