Planera för att få tid över

I dagens samhälle är det mycket som händer och vi försöker få ihop det så kallade livspusslet, ibland fungerar det riktigt bra och ibland så går det inte alls. När man inte får ihop det så önskar man gärna att dygnet hade fler än 24 timmar. Går det att planera för att få tid över?

Family

På frågan i ingressen om det går att planera för att få tid över så tror vi faktiskt det. De flesta vet att om man är noga när man planerar så kan man få in fler saker som blir gjorda under dagen än om man inte hade planerat. Snart är det ett nytt år och inför detta nya år så kanske det är dags att ordentligt börja att planera. Skaffa er ett antal olika typer av kalendrar som ni kan skriva in för varje vecka vilka aktiviteter ni har. En stor väggkalender kan sitta i köket så att allas gemensamma planering syns i den och så har ni egna mindre kalendrar där ni skriver in både egna saker och gemensamma.

Har man skrivit ner vad som händer kanske det bli enklare att hålla ordning och eventuellt får tid över för varandra eller annat som familjen vill göra tillsammans. Tid kan vara en bristvara för oss så det gäller att vi planerar noggrant vad vi vill göra och vad vi måste göra. Många av de saker vi gör är ju återkommande  så att det är ju de saker som kanske inte finns med i planeringen som man bör vara extra noga med att få med i planeringen av livspusslet. Planera också in de där stunderna då ni inte gör något utan bara umgås, det kan kännas dumt från början att planera in att inte göra något men det kan vara bra för att hinna sitta ner och inte göra något också.