Bevaka nyheter genom sociala medier

Sociala mediers roll har blivit allt större i de moderna massmedierna. Få är de tv-program eller tidningar som inte har någon form av samverkan med sociala medier. Men hur fungerar det egentligen och hur ser framtiden ut?

Hur man involverar de sociala medierna varierar otroligt mycket beroende på vad syftet är. Många underhållningsprogram ser det som ett sätt att prata med showens tittare och på så sätt göra de mer involverade. Detta kan vi även se på nyhetssidan där speciellt amerikanska tv-kanaler använder det för att väcka debatt och nå ut till nya tittare.

En svensk sida med det passande namnet Socialanyheter har nyligen lanserats som nyttjar de sociala medierna i ett annat perspektiv. Sidan granskar artiklars aktivitet på sociala medier, till exempel hur mycket de blivit delade och gillade. Detta sammanställs sedan som en startsida med de populäraste rubrikerna och bilderna just nu.

I vissa fall har vi sett hur kanske främst Twitter varit en otroligt snabb nyhetskanal där det klaraste exemplet är rapporteringen vid jordbävningar. Det har hänt flera gånger hur jordbävningar har inträffat, rapporterats om på twitter och på grund av internets hastighet, lästs innan jordbävningen når andra personer som bor flera mil bort. Du kan se detta illustrerat i videon nedan.