Sverige använder internet mest

Vilka länder i världen har flest antalet internetanvändare? I topp hittar vi Sverige tillsammans med Australien. I dessa länder använder över 86 procent internet.  Exempelvis mer än dubbelt så hög andel som Mexiko där knappt 40 procent av befolkningen använder internet. De här siffrorna kommer från ”World Internet Projects Internationella rapport 2012”, en studie baserad på motsvarande ”Svenskarna och internet” från tio av WIP:s medlemsländer.

Även när det gäller antalet år som internetanvändare ligger Sverige först. 12,5 år (fram till 2012) har vi i Sverige använt oss av internet. En annan intressant siffra är användningen av internet via mobila enheter. Sverige och Australien toppar också här, med ca 42 procent. I denna undersökning framkommer även att skillnaden i internetanvändning mellan könen blivit allt mindre. Numera är det i flertalet länder lägre än 5 procent. Dock finns det undantag, både Italien och Mexico har en klart större användning bland männen.

När det gäller alla de studerade länderna finns ett omvänt samband mellan ålder och internetanvändning. Det innebär att internetanvändningen minskar med ökad ålder. Genomgående för alla länder är ett samband mellan utbildningsnivå och internetanvändning. Det innebär att andelen internetanvändare bland de med högre utbildning är större än hos de lägre utbildade. Här sticker dock Sverige ut, då andelen lågutbildade som använder internet är betydligt högre än i många andra länder.