Få en strukturerad arbetsdag

Oavsett vad man arbetar med så kan det vara skönt att få en strukturerad arbetsdag. Det är många gånger du själv som kan skapa den stress som kan uppstå om du inte har koll på vad som ska göras. Ju mer man kan strukturera desto bättre är det för att få en arbetsdag där man vet vad som ska genomföras.

Läraryrket

Många gånger så är det yrket som styr hur pass mycket som behöver struktureras. Arbetar du som lärare så kan det finnas anledning att hitta en passande lärarkalender där man kan skriva ner vilka lektioner och andra möten som är på gång. Är du ämneslärare så kanske du är i behov av en speciell kalender mot för vad en klasslärare eller en förskolelärare är. Se till att köpa in de kalendrar som just ni har behov av för att få era arbetsdagar att bli strukturerade som ni vill ha dom.

Lastbilschaufför

Inom andra yrken så kan det vara viktigt med att regelbundet får in de vilotider som är viktiga. Som lastbilschaufför så får du endast köra nio timmar i sträck. Två gånger under en kalendervecka så kan denna körtid utökas till 10 timmar. Efter en körperiod på 4,5 timmar så måste man ta en rast på minst 45 minuter. Det går också att dela upp upp vilan och rasten på 15 och 30 minuter, detta är upp till dig. När man haft sin ras så kan du starta upp en ny körperiod. Det är viktigt att dessa kör- och vilotider följs.